fredag den 31. juli 2015

Flere knuder - Additional knots




Dette er den første knude jeg viste i videoen, resultatet kommer til at ligne en cluny
This is the first knot I show in the video, it turns out kinda like a Cluny.


1) Start med tre tråde 
    (Start with three threads)

2) Spænd to tråde ud i et V og lav to knuder rundt om den ene 
    (Two of the three threads should be put in a V, the last shuttle is usen to make two knots around one of the two base threads)

3) Gør det samme på den anden side. Husk at det er med den samme skytte
     (Do the same on the other base thread. Remember not to switch shuttles)

4) Fortsæt således. Man kan lave en sidste knude rundt om begge de nederste tråde for at færdiggøre det.
     (continue until finished. You can make one final knot around both of the base threads to finish it off )


Her er nummer to knude, den såkaldte "Square knot"

 1) tre tråde. Én er grundtråden, dvs. den er nederst.
(Three theads again, choose one thread to be the base thread)

2) Vælg en tråd som skal være den første. Læg denne henover den nederste tråd
(Choose another thread to be the first, lay this one across the base thread)

3) tag den sidste tråd og før den henover den første tråd. Herefter føres den underbåde grundtråd og den første tråd, og op igennem den første skyttes løkke.
(Put the remaining thread over the first thread. Now put it underneath bot the other threads and finish it by putting it through the loop made by the first thread)

4) træk knuden til. Lav en knude mere. Den første tråd er altid den samme (her er den blå)
(tighten the knot. Make another knot. The first thread is always the same one, here it is the blue one)


Dette er det samme, men på en ring. Lav en doubleknude for at starte ringen, og læg så den skytte væk indtil du skal lukke ringen.
(This is the same thing, but on a ring. Make one doubleknot to form the ring and put that shuttle to the side until you need it to close)


Zig Zag

1) tre tråde
(three threads)

2) Lav en bue med to af dem
(make a chain with two of the threads)

3) Sæt buen ned på den tredje tråd ved at lave en helt almindeligknude
(put the chain down on the last thread by making any knot)

4) Fortsæt således
(continue)

tirsdag den 14. juli 2015

Løgringe




Hvis x eksempelvis er 2:

Ring: 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Ring: 4 *- 4 *- 4 *- 4 *- 4
Ring: 8 *- 8 *- 8 *- 8 *- 8
...
Hvis ringene skal ligge helt stramt om hindanden kan det være nødvendigt istedet at benytte sig af det dobbelte minus en eller to.

Eksempelvis:
Ring 1: 2
Ring 2: 3
Ring 3: 5
Ring 4: 9

eller
Ring 1: 3
Ring 2: 4
Ring 3: 6
Ring 4: 10

Hvad der lige virker for din trådtykkelse er du nødt til at finde ud af først. Min erfaring er, at jo tykkere garnet er, jo hurtigere bliver runderne større, Jo tyndere det er, jo langsommere skal knuderne på næste runde blive flere.

-------------------- ENGLISH ---------------

an example would be to make x = 2

Ring: 2 - 2 - 2 - 2 - 2
Ring: 4 *- 4 *- 4 *- 4 *- 4
Ring: 8 *- 8 *- 8 *- 8 *- 8

If the rings have to lay snug against eachother, considder decreasing the rounds by one or two knots

examples:

Ring 1: 2
Ring 2: 3
Ring 3: 5
Ring 4: 9

eller
Ring 1: 3
Ring 2: 4
Ring 3: 6
Ring 4: 10

Which decrease will work is going to depend on the thickness of your yarn. I have found that thick yarn requires the knots to almost double, while with thin yarn it is better to let the increase be smaller than that.

torsdag den 2. juli 2015

Hjerteringe - dimpled rings




at lave en hjertering:

- orker alle de knuder der skal sidde før indhakket
- lav et lille picot
- orker de knuder der skal være i indhakket. Jo flere der er, jo større bliver indhakket
- sammenhæft i picotet.
- orker ringen færdig (lige så mange knuder som før indhakket)
- træk ringen sammen

ringen vil være svær at lukke, så sørg for at du har sikret dig, at samlingen er lavet rigtigt.

Tatting a ring with a dimple, or as I call it: a heart ring


- tat all the knots that go before the dimple
- make a picot
- tat all the knots you need to make the dimple, the more you make, the deeper the dimple
- join to the picot
- tat the rest of the knots
- draw to close

The ring is going to be hard to close, so make sure your join was done correctly

onsdag den 1. juli 2015

Krydsmønster - cross pattern tatting

Dansk video med mønster:


English video with pattern:




Ring: 10 - 10
Ring 10 - 10
Bue (chain) 12 - 4 sammenhæft i picot i den første ring (Join to the picot on the first ring)
Bue (Chain) 4 - 12
Ring 10 - 10 sammenhæft i samme picot som før (Join in the same picot that you joined the chain to)
Ring 10 - 10

 repeat!

Instruktionsvideo i dette mønster